25530

آدرس

قم،بلوار عماریاسر،کوچه 12 ،مجتمع تجاری تراشه ،طبقه سوم واحد هفت

255303

تلفن

09109894020

255303232

اینستاگرام

25530433434

ایتا

فرم تماس باما

به دلیل مرکزیت و تجمیع مراکز تجاری جای پارک به سختی پیدا می شود