دسته: ویژه

آذر 04, 1399

صوت رایگان و غیرحضوری مدیریت زمان

افراد موفق چگونه زمان خود را مدیریت می کنند؟ همه انسان‌ها به صورت مساوی در یک روز 24 ساعت فرصت دارند و تمام تفاوت افراد