ویدیو ها

فروردین 19, 1400

ویدیو: 2 مانع اصلی انحراف از جاده رسیدن به اهداف

فروردین 18, 1400

ویدیو: 50 ایده ، 50 هفته

فروردین 14, 1400

ویدیو: 5 اصل ستون موفقیت در زندگی

چرخ زندگی چیست؟ …

اسفند 16, 1399

ویدیو: هر چی تلاش میکنم نمیشه !!!

دو بال اصلی کسب و کار چیست؟ …

اسفند 13, 1399

ویدیو: چطور کار هارو تا آخر انجام دهیم؟

وسط راه بیخیال نشیم …! …

اسفند 06, 1399

ویدیو: هیچ اتفاقی، اتفاقی، اتفاق نمی افته

نقطه تحول کجاست … ! …