برچسب ویدیو: آموزش business

اسفند 16, 1399

ویدیو: هر چی تلاش میکنم نمیشه !!!

دو بال اصلی کسب و کار چیست؟ …

اسفند 13, 1399

ویدیو: چطور کار هارو تا آخر انجام دهیم؟

وسط راه بیخیال نشیم …! …

اسفند 06, 1399

ویدیو: هیچ اتفاقی، اتفاقی، اتفاق نمی افته

نقطه تحول کجاست … ! …

اسفند 05, 1399

ویدیو: چیزی تا آخر سال نمونده

کسب وکار مجازی رو شروع کن … ! …

اسفند 05, 1399

ویدیو: چیزی تا آخر سال نمونده

کسب و کار مجازی را شروع کن … ! …

اسفند 04, 1399

ویدیو: معرفی یک ایده پول ساز

ساختار ها را تغییر دهید …! …