برچسب ویدیو: بلیغ

آبان 27, 1399

ویدیو: نظر آقای بهرامی نژاد مدیر آکادمی بلیغ در رابطه با آموزش های مجموعه مسیرطلایی

آقای بهرامی نژاد مدیر آکادمی بلیغ؛ در مجموعه مسیر طلایی در حال آموزش و مشاوره هستند و توانسته اند در مدت زمانی کوتاهی نت …