برچسب ویدیو: مدرس

آبان 27, 1399

ویدیو: تشخیص اینکه کسب و کارمان در حال رشد است یا در حال سقوط

محمد امین دخیلی در این ویدئو راه سنجش رشد کسب و کار را توضیح داده است. …