برچسب ویدیو: مشاوره

آبان 27, 1399

ویدیو: نظر آقای بهرامی نژاد مدیر آکادمی بلیغ در رابطه با آموزش های مجموعه مسیرطلایی

آقای بهرامی نژاد مدیر آکادمی بلیغ؛ در مجموعه مسیر طلایی در حال آموزش و مشاوره هستند و توانسته اند در مدت زمانی کوتاهی نت …

آبان 27, 1399

ویدیو: فرمول رسیدن به خواسته ها

فرمول رسیدن به خواسته ها چطور می توانیم به همه خواسته های خود برسیم؟ …