دسته: بهبود فردی

فروردین 10, 1399

راز اهدافی که به واقعیت تبدیل می شوند!

ما هر روز توسط میلیاردها تصویر و صدا و اطلاعات بمباران می شویم و برای اینکه مغزمان منفجر نشود و دچار جنون نشویم مغز ما

اسفند 22, 1398

نخستین گام به سوی موفقیت

نخستین گام به سوی موفقیت آیا می‌دانید که تفکر ما بر مبنای تصاویر شکل می‌گیرد، تصاویری که در ذهن مجسم می‌کنیم شکل می‌گیرد نه کلمات