دسته: فروش

فروردین 03, 1399

یک تخفیف بزرگ، قانون 100

یک تخفیف بزرگ، قانون 100 یکی از عناصر مهم در فروش و متقاعدسازی مشتری نوع بیان و نوع گفتن شما درباره کالا یا خدمتتان است،

اسفند 22, 1398

اصل مهم قیمت گذاری

اصل مهم قیمت گذاری دغدغه بسیاری از مدیران وصاحبان کسب و کارها به خصوص کسانی که محصول تولید می کنند قیمت و قیمت گذاری است.