دسته: مدیریت

فروردین 25, 1399

رکود اقتصادی یا رکود کسب و کاری

سالهاست که اقتصاد ما در سطح کلان روی رونق را به خودش ندیده است، سیاست‌گذاری‌های اشتباه، اجرای اشتباه‌تر و نگاه به بیرون باعث شده که