برچسب ویدیو: دخیلی

آذر 30, 1399

ویدیو: نگاه بلند مدت

آذر 29, 1399

ویدیو: مشتری من کجاست؟

آذر 24, 1399

ویدیو: مطالعه هدفمند

آذر 23, 1399

ویدیو: 600 میلیون تومان در 3 روز

صبر،صبر،صبر عجله نداشتن تبلیغ کردن کمک کردن رمز موفقیت در کسب و کار …

آذر 23, 1399

ویدیو: مشک آن است که …

مشک آن است که هم خود ببود هم آنکه عطار بگوید… اینکه محصولتان عالی است وطیفه تان را انجام داده اید ، این محصول باید توس …

آذر 23, 1399

ویدیو: 4 ثانیه طلایی

ویترینی بسازید که نشان دهنده حرفه ای بودن شماست، هم محتوای عالی و هم ظاهر متناسب …