برچسب ویدیو: مسیرطلایی

آذر 29, 1399

ویدیو: مشتری من کجاست؟

آبان 27, 1399

ویدیو: نظر آقای بهرامی نژاد مدیر آکادمی بلیغ در رابطه با آموزش های مجموعه مسیرطلایی

آقای بهرامی نژاد مدیر آکادمی بلیغ؛ در مجموعه مسیر طلایی در حال آموزش و مشاوره هستند و توانسته اند در مدت زمانی کوتاهی نت …

آبان 27, 1399

ویدیو: تخصص ما چیست؟

تخصص ما چیست و چه آموزش هایی داریم؟ …

آبان 27, 1399

ویدیو: اقتصاد مقاومتی به زبان ساده

آبان 27, 1399

ویدیو: کارآفرین یعنی فرمانده جنگی

آبان 27, 1399

ویدیو: تشخیص اینکه کسب و کارمان در حال رشد است یا در حال سقوط

محمد امین دخیلی در این ویدئو راه سنجش رشد کسب و کار را توضیح داده است. …